Ana Dilim Nerede A'film by Veli Kahraman türkçe | english

Home
Sinopsis
Yönetmen görüşü
Yönetmen hakkında
Trailer
Fotoğraflar
Poster
Ekip ve kast
Teknik özellikler
Basın
İletişim
Motiva Film
Mass Media
Yönetmen görüşü

UNESCO 2008 yılı raporunda belirtilen; dünya'da ikibindörtyüz, Türkiye'de onsekiz dilin yok oluyor olması bir tesadüf olmasa gerek. Küreselleşme tek tip bir toplumsal algı yaratırken aynı zamanda kendi dilini oluşturup, kullanıma zorluyor. Zazaca (Kırmancki, Dımilki) gibi sözlü kültür geleneğinden gelen dillerin ise bu iklimde pek yaşama şansı kalmıyor.

Öte yandan bölgesel asimilasyon politikalarının yol açtığı bir ölümün doğal olduğundan ne kadar söz edilebilir? Her hangi bir dilin yok olmasından doğacak boşluğu ne ile doldurabiliriz? Milliyetçi politikalar? Bir başka dil? Peki ya insanın kültürel varoluşunu üstüne kurduğu mâna evreni? Başkasının dilini ‘inkar’ etmek varlığın da inkarı değil midir? Yaşarken ölü sayılmak belki de böyle birşeydir. Belki de Mustafa’nın rüyasında duyduğu o iç sesidir yıllardır aradığı. Peki iç sesimiz hangi dildedir.